نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث عزت براتيان مشاهده عزت براتيان در شجره نامه مشاهده عزت براتيان در شجره نامه

عزت  اول فروردین 1333 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش شهيد محمدعلي براتيان و مادرش ربابه براتيان بود.  جد پدری اش   حسين براتيان و صغري براتيان بود.  جد مادری او  رضا براتيان  و صغري دهقان بود. او داشت سه برادر و چهار خواهر  به نام: محمدمهدي, محمدحسين, احمد, زهرا, طاهره, طيبه و فرزانه.عزت و همسرش مرتضي تبريز نيا

عکس های همسر / خانوادگی
عزت و مرتضي  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.1   آنها داشتند چهار پسر و یک دختر  به نام: مسعود, سعيد, مجيد, محمد و پروين.Page last modified