نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر رضا براتيان مشاهده رضا براتيان در شجره نامه مشاهده رضا براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
رضا  اول فروردین 1284 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدرحيم براتيان و مادرش سکينه دهقان بود.  جد پدری اش   نادعلي براتيان و فاطمه براتيان بود. او داشت سه برادر و یک خواهر  به نام: تقي, حسين, جعفر و حبيبه.  او فرزند اول از پنج فرزند بود .  او  در سن 69 سالگی    سی ام آذر 1353 در اصفهان درگذشت.  او  سی ام آذر 1353 در تخت فولاد- تکيه روضاتي- قبر شماره 549به خاک سپرده شد.2 2 


رضا و همسرش صغري دهقان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
رضا و صغري  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک دختر به نام: ربابه.Page last modified