نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر جعفر براتيان مشاهده جعفر براتيان در شجره نامه مشاهده جعفر براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
جعفر  اول فروردین 1299 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدرحيم براتيان و مادرش سکينه دهقان بود.  جد پدری اش   نادعلي براتيان و فاطمه براتيان بود. او داشت سه برادر و یک خواهر  به نام: رضا, تقي, حسين و حبيبه.  او فرزند آخر از پنج فرزند بود .  او  به علت سکته مغزي, در سن 57 سالگی    هفتم فروردین 1356 در اصفهان درگذشت.  او  هشتم فروردین 1356 در تخت فولاد- تکيه روضاتي- قبر شماره 7086به خاک سپرده شد.2 1 جعفر و همسرش حميده توکلي

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
جعفر و حميده  به صورت شرعی و قانونی  دهم مرداد 1323 در اصفهان ازدواج کردند.3   آنها داشتند چهار پسر و یک دختر  به نام: حسن, غلامحسين, محمدرحيم, محمدعلي و فاطمه.Page last modified