نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه براتيان مشاهده فاطمه براتيان در شجره نامه مشاهده فاطمه براتيان در شجره نامه

فاطمه  اول فروردین 1214 در اصفهان متولد شده است.1   او  به علت کهولت سن در سن 75 سالگی    اول فروردین 1289 در اصفهان درگذشت.  او در اصفهانبه خاک سپرده شد.2 1 

فاطمه و همسرش نادعلي براتيان

فاطمه و نادعلي  به صورت شرعی و قانونی  اول فروردین 1228 ازدواج کردند.  آنها داشتند سه پسر به نام: حسين, محمدرحيم و جواد.Page last modified