نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه براتيان مشاهده فاطمه براتيان در شجره نامه مشاهده فاطمه براتيان در شجره نامه

فاطمه  اول فروردین 1235 در اصفهان متولد شده است.1   او  در سن 80 سالگی    اول فروردین 1315 در اصفهان درگذشت.  او در اصفهانبه خاک سپرده شد.2 1 

فاطمه و همسرش نادعلي براتيان

فاطمه و نادعلي  به صورت شرعی و قانونی  اول فروردین 1253 در اصفهان ازدواج کردند.  آنها داشتند سه پسر به نام: محمدرحيم, جواد و حسين.Page last modified