نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر جواد براتيان مشاهده جواد براتيان در شجره نامه مشاهده جواد براتيان در شجره نامه

جواد  اول فروردین 1257 در اصفهان متولد شده است. پدرش نادعلي براتيان و مادرش فاطمه براتيان بود. او داشت دو برادر به نام: محمدرحيم و حسين.  او فرزند دوم از سه فرزند بود .  او  به علت کهولت سن در سن 79 سالگی    اول فروردین 1336 در اصفهان درگذشت.  او  اول فروردین 1336 در تخت فولاد- تکيه روضاتي- قبر شماره 262به خاک سپرده شد.1 2 


جواد اول و همسرش رباب بيگم ابراهيمي

جواد و رباب بيگم  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.2   آنها داشتند یک پسر و یک دختر  به نام: ميرزا محمود و فاطمه.


جواد دوم و همسرش خانم آغا  بزرگ زاد

جواد و خانم آغا   به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.2   آنها داشتند دو دختر به نام: عزت و عصمت.Page last modified