نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سکينه دهقان مشاهده سکينه دهقان در شجره نامه مشاهده سکينه دهقان در شجره نامه

سکينه در اصفهان متولد شده است.1   او  در اصفهان درگذشت.  او در جنب مسجد اعظم حسين آبادبه خاک سپرده شد.2 1 

سکينه و همسرش محمدرحيم براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
سکينه و محمدرحيم  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها داشتند چهار پسر و یک دختر  به نام: رضا, تقي, حسين, جعفر و حبيبه.Page last modified