نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث حبيبه عطايي مشاهده حبيبه عطايي در شجره نامه مشاهده حبيبه عطايي در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
حبيبه  دوم تیر 1285 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدرحيم براتيان و مادرش سکينه دهقان بود.  جد پدری اش   نادعلي براتيان و فاطمه براتيان بود. او داشت چهار برادر به نام: رضا, تقي, حسين و جعفر.  او فرزند دوم از پنج فرزند بود .  او  در سن 89 سالگی    سوم فروردین 1375 در اصفهان درگذشت.  او  چهارم فروردین 1375 در باغ رضوان- قطعه 4- بلوک 10- رديف 5- شماره 38به خاک سپرده شد.1 2 


حبيبه و همسرش سيدباقر عطايي

حبيبه و سيدباقر  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.3   آنها داشتند یک پسر و یک دختر  به نام: سيدعباس و زهرا سادات.Page last modified