نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حسين براتيان مشاهده حسين براتيان در شجره نامه مشاهده حسين براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
حسين  اول فروردین 1296 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدرحيم براتيان و مادرش سکينه دهقان بود.  جد پدری اش   نادعلي براتيان و فاطمه براتيان بود. او داشت سه برادر و یک خواهر  به نام: رضا, تقي, جعفر و حبيبه.  او فرزند دوم از پنج فرزند بود .  او  به علت سکته مغزي, در سن 72 سالگی    نوزدهم فروردین 1368 در اصفهان درگذشت.  او  نوزدهم فروردین 1368 در باغ رضوان- قطعه 4- بلوک 10- رديف 1- شماره 41به خاک سپرده شد.2 1 حسين و همسرش رقيه حمزه

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
حسين و رقيه  به صورت شرعی و قانونی  اول فروردین 1318 در اصفهان ازدواج کردند.3   آنها داشتند چهار پسر و دو دختر  به نام: محمدعلي, اصغر, اکبر, مهدي, بتول و زهرا.Page last modified