نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدعلي براتيان مشاهده محمدعلي براتيان در شجره نامه مشاهده محمدعلي براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
محمدعلي  اردیبهشت 1327 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حاج حسين براتيان و مادرش رقيه سلطان حمزه می باشد.  جد پدری اش   محمدرحيم براتيان و سکينه دهقان بود. او داشت سه برادر و دو خواهر  به نام: اکبر, مهدي, اصغر, بتول و زهرا.
محمدعلي و همسرش فخري علي اکبري

عکس های همسر / خانوادگی
محمدعلي و فخري  به صورت شرعی و قانونی  اردیبهشت 1352 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1  آنها دارند دو پسر و سه دختر  به نام: سعيد, امير, مليحه, سميه و هانيه.Page last modified