نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مليحه براتيان مشاهده مليحه براتيان در شجره نامه مشاهده مليحه براتيان در شجره نامه

مليحه  بیستم آذر 1353 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدعلي براتيان و مادرش فخري علي اکبري می باشد.  جد پدری اش   حسين براتيان و رقيه حمزه بود. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام: سعيد, اميرحسين, سميه و هانيه.  او فرزند اول از پنج فرزند می باشد .

مليحه و همسرش حجت آقااسماعيلي

مليحه و حجت  به صورت شرعی و قانونی  يازدهم مهر 1372 در اصفهانبوسیله حاج آقا خلدي ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: مهدي و غزاله.Page last modified