نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مليحه براتيان مشاهده مليحه براتيان در شجره نامه مشاهده مليحه براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
مليحه  بیستم آذر 1353 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدعلي براتيان و مادرش فخري علي اکبري می باشد.  پدر بزرگش  حسين براتيان و مادر بزرگ  پدری او رقيه سلطان حمزه می باشد. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام: سعيد, اميرحسين, سميه و هانيه.  او فرزند اول از پنج فرزند می باشد .

مليحه و همسرش حجت آقااسماعيلي

مليحه و حجت  به صورت شرعی و قانونی  يازدهم مهر 1372 در اصفهانبوسیله حاج آقا خلدي ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: مهدي و غزاله.Page last modified