نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث غزاله آقا اسماعيلي مشاهده غزاله آقا اسماعيلي در شجره نامه مشاهده غزاله آقا اسماعيلي در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
غزاله  چهاردهم اردیبهشت 1381 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حجت آقا اسماعيلي و مادرش مليحه براتيان می باشد.  جد مادری او  محمدعلي براتيان  و فخري علي اکبري می باشد. او دارد یک برادر به نام: مهدي.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .

Page last modified