نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث غزاله آقااسماعيلي مشاهده غزاله آقااسماعيلي در شجره نامه مشاهده غزاله آقااسماعيلي در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
غزاله  چهاردهم اردیبهشت 1381 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حجت آقااسماعيلي و مادرش مليحه براتيان می باشد.  جد مادری او  محمدعلي براتيان  و فخري علي اکبري می باشد. او دارد یک برادر به نام: مهدي.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .

Page last modified