نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مهدي آقا اسماعيلي مشاهده مهدي آقا اسماعيلي در شجره نامه مشاهده مهدي آقا اسماعيلي در شجره نامه

مهدي  سوم دی 1375 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حجت آقا اسماعيلي و مادرش مليحه براتيان می باشد.  جد مادری او  محمدعلي براتيان  و فخري علي اکبري می باشد. او دارد یک خواهر به نام: غزاله.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .

Page last modified