نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مهدي آقااسماعيلي مشاهده مهدي آقااسماعيلي در شجره نامه مشاهده مهدي آقااسماعيلي در شجره نامه

مهدي  سوم دی 1375 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حجت آقااسماعيلي و مادرش مليحه براتيان می باشد.  جد مادری او  محمدعلي براتيان  و فخري علي اکبري می باشد. او دارد یک خواهر به نام: غزاله.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .

Page last modified