نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سميه براتيان مشاهده سميه براتيان در شجره نامه مشاهده سميه براتيان در شجره نامه

سميه  بیست و هشتم شهریور 1359 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدعلي براتيان و مادرش فخري علي اکبري می باشد.  جد پدری اش   حسين براتيان و رقيه حمزه بود. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام: سعيد, اميرحسين, مليحه و هانيه.  او فرزند سوم از پنج فرزند می باشد .

سميه و همسرش بهشاد علماء زاده

عکس های همسر / خانوادگی
سميه و بهشاد  به صورت شرعی و قانونی  بیست و سوم اسفند 1380 در اصفهانبوسیله حاج آقا خلدي ازدواج کردند.1  آنها دارند یک دختر به نام: نيلوفر.Page last modified