نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث رقيه حمزه مشاهده رقيه حمزه در شجره نامه مشاهده رقيه حمزه در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
رقيه  اول فروردین 1304 در اصفهان متولد شده است.1   او  در سن 93 سالگی    ششم فروردین 1397 درگذشت.  او  هفتم فروردین 1397 در باغ رضوان- قطعه 4- بلوك 10- رديف 11- شماره 28به خاک سپرده شد.2 


رقيه و همسرش حسين براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
رقيه و حسين  به صورت شرعی و قانونی  اول فروردین 1318 در اصفهان ازدواج کردند.3   آنها داشتند چهار پسر و دو دختر  به نام: محمدعلي, اصغر, اکبر, مهدي, بتول و زهرا.Page last modified