نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اکبر براتيان مشاهده اکبر براتيان در شجره نامه مشاهده اکبر براتيان در شجره نامه

اکبر  بیست و سوم مهر 1334 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسين براتيان و مادرش رقيه حمزه بود.  جد پدری اش   محمدرحيم براتيان و سکينه دهقان بود. او داشت سه برادر و دو خواهر  به نام: محمدعلي, اصغر, مهدي, بتول و زهرا.  او فرزند سوم از شش فرزند می باشد .

اکبر و همسرش زهرا حمزه

عکس های همسر / خانوادگی
اکبر و زهرا  به صورت شرعی و قانونی  ششم آبان 1357 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: حامد, احمد و هاجر.Page last modified