نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مهدي براتيان مشاهده مهدي براتيان در شجره نامه مشاهده مهدي براتيان در شجره نامه

مهدي  بیست و چهارم شهریور 1337 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسين براتيان و مادرش رقيه سلطان حمزه می باشد.  جد پدری اش   محمدرحيم براتيان و سکينه دهقان بود. او داشت سه برادر و دو خواهر  به نام: محمدعلي, اکبر, اصغر, بتول و زهرا.  او فرزند دوم از شش فرزند می باشد .

مهدي و همسرش زهره گودرزي

مهدي و زهره  به صورت شرعی و قانونی  پانزدهم بهمن 1362 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و دو دختر  به نام: عليرضا, صفورا و سارا.Page last modified