نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مهدي براتيان مشاهده مهدي براتيان در شجره نامه مشاهده مهدي براتيان در شجره نامه

مهدي  بیست و چهارم شهریور 1337 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسين براتيان و مادرش رقيه حمزه بود.  جد پدری اش   محمدرحيم براتيان و سکينه دهقان بود. او داشت سه برادر و دو خواهر  به نام: محمدعلي, اصغر, اکبر, بتول و زهرا.  او فرزند دوم از شش فرزند می باشد .

مهدي و همسرش زهره گودرزي

مهدي و زهره  به صورت شرعی و قانونی  پانزدهم بهمن 1362 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و دو دختر  به نام: عليرضا, صفورا و سارا.Page last modified