نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهرا براتيان مشاهده زهرا براتيان در شجره نامه مشاهده زهرا براتيان در شجره نامه

زهرا  شانزدهم مرداد 1343 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسين براتيان و مادرش رقيه سلطان حمزه می باشد.  جد پدری اش   محمدرحيم براتيان و سکينه دهقان بود. او داشت چهار برادر و یک خواهر  به نام: محمدعلي, اکبر, اصغر, مهدي و بتول.  او فرزند آخر از شش فرزند می باشد .

زهرا و همسرش مسعود بهرامي

عکس های همسر / خانوادگی

عکس های همسر / خانوادگی
زهرا و مسعود  به صورت شرعی و قانونی  بیستم اسفند 1361 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1  آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: ميثم, محمد و مريم.Page last modified