نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اصغر براتيان مشاهده اصغر براتيان در شجره نامه مشاهده اصغر براتيان در شجره نامه

اصغر در اصفهان متولد شد.1  پدرش حاج حسين براتيان و مادرش رقيه حمزه می باشد.  جد پدری اش   محمدرحيم براتيان و سکينه دهقان بود. او داشت سه برادر و دو خواهر  به نام: محمدعلي, اکبر, مهدي, بتول و زهرا.اصغر و همسرش اشرف صفاري

اصغر و اشرف  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند سه دختر به نام: مائده, ريحانه و دينا.Page last modified