نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اصغر براتيان مشاهده اصغر براتيان در شجره نامه مشاهده اصغر براتيان در شجره نامه

اصغر  اول فروردین 1333 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسين براتيان و مادرش رقيه حمزه بود.  جد پدری اش   محمدرحيم براتيان و سکينه دهقان بود. او داشت سه برادر و دو خواهر  به نام: محمدعلي, اکبر, مهدي, بتول و زهرا.  او فرزند سوم از شش فرزند می باشد .اصغر و همسرش اشرف صفاري

اصغر و اشرف  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند سه دختر به نام: مائده, ريحانه و دينا.Page last modified