نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مائده براتيان مشاهده مائده براتيان در شجره نامه مشاهده مائده براتيان در شجره نامه

مائده در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر براتيان و مادرش اشرف صفاري می باشد.  جد پدری اش   حسين براتيان و رقيه حمزه بود. او دارد دو خواهر به نام: ريحانه و دينا.Page last modified