نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث دينا براتيان مشاهده دينا براتيان در شجره نامه مشاهده دينا براتيان در شجره نامه

دينا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر براتيان و مادرش اشرف صفاري می باشد.  پدر بزرگش  حسين براتيان و مادر بزرگ  پدری او رقيه سلطان حمزه می باشد. او دارد دو خواهر به نام: مائده و ريحانه.Page last modified