نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث دينا براتيان مشاهده دينا براتيان در شجره نامه مشاهده دينا براتيان در شجره نامه

دينا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر براتيان و مادرش اشرف صفاري می باشد.  جد پدری اش   حسين براتيان و رقيه حمزه بود. او دارد دو خواهر به نام: مائده و ريحانه.Page last modified