نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث بتول براتيان مشاهده بتول براتيان در شجره نامه مشاهده بتول براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
بتول  دهم تیر 1329 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسين براتيان و مادرش رقيه سلطان حمزه می باشد.  جد پدری اش   محمدرحيم براتيان و سکينه دهقان بود. او داشت چهار برادر و یک خواهر  به نام: محمدعلي, اکبر, اصغر, مهدي و زهرا.  او فرزند دوم از شش فرزند بود .  او  به علت سکته قلبي, در سن 65 سالگی    بیست و یکم دی 1394 در اصفهان درگذشت.  او  بیست و دوم دی 1394 در باغ رضوان- قطعه 4- بلوك 10- رديف 5- شماره 25به خاک سپرده شد.2 1 


بتول و همسرش کاظم عبداللهي شريف آبادي

بتول و کاظم  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند دو پسر و دو دختر  به نام: حميد, مجيد, رضوان و زهره.Page last modified