نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث رضوان عبداللهي شريف آبادي مشاهده رضوان عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه مشاهده رضوان عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه

رضوان  بیستم فروردین 1350 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش کاظم عبداللهي شريف آبادي و مادرش بتول براتيان بود.  جد مادری او  حسين براتيان  و رقيه حمزه بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: حميد, مجيد و زهره.  او فرزند دوم از چهار فرزند می باشد .

رضوان و همسرش محمد حمزه

عکس های همسر / خانوادگی
رضوان و محمد  به صورت شرعی و قانونی  سوم تیر 1366 در اصفهانبوسیله حاج آقا خلدي ازدواج کردند.1  آنها دارند یک دختر به نام: پريسا.Page last modified