نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حميد عبداللهي شريف آبادي مشاهده حميد عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه مشاهده حميد عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه

حميد  شانزدهم بهمن 1347 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش کاظم عبداللهي شريف آبادي و مادرش بتول براتيان بود.  جد مادری او  حسين براتيان  و رقيه حمزه بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام: مجيد, رضوان و زهره.  او فرزند اول از چهار فرزند می باشد .حميد و همسرش سوسن اميري

حميد و سوسن  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو دختر به نام: سپيده و صبا.Page last modified