نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سپيده عبداللهي مشاهده سپيده عبداللهي در شجره نامه مشاهده سپيده عبداللهي در شجره نامه

سپيده در اصفهان متولد شد.1  پدرش حميد عبداللهي شريف آبادي و مادرش سوسن اميري می باشد.  پدر بزرگش  حاج کاظم عبداللهي شريف آبادي و مادر بزرگ  پدری او بتول براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: صبا.Page last modified