نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سوسن اميري مشاهده سوسن اميري در شجره نامه مشاهده سوسن اميري در شجره نامه

سوسن  بیستم تیر 1351 در اصفهان متولد شده است.1 

سوسن و همسرش حميد عبداللهي شريف آبادي

عکس های همسر / خانوادگی
سوسن و حميد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو دختر به نام: سپيده و صبا.Page last modified