نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ريحانه براتيان مشاهده ريحانه براتيان در شجره نامه مشاهده ريحانه براتيان در شجره نامه

ريحانه در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر براتيان و مادرش اشرف صفاري می باشد.  جد پدری اش   حسين براتيان و رقيه حمزه بود. او دارد دو خواهر به نام: مائده و دينا.Page last modified