نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ريحانه براتيان مشاهده ريحانه براتيان در شجره نامه مشاهده ريحانه براتيان در شجره نامه

ريحانه در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر براتيان و مادرش اشرف صفاري می باشد.  پدر بزرگش  حسين براتيان و مادر بزرگ  پدری او رقيه سلطان حمزه می باشد. او دارد دو خواهر به نام: مائده و دينا.Page last modified