نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ريحانه براتيان مشاهده ريحانه براتيان در شجره نامه مشاهده ريحانه براتيان در شجره نامه

ريحانه در اصفهان متولد شد.1  پدرش اصغر براتيان و مادرش اشرف صفاري می باشد.  پدر بزرگش  حاج حسين براتيان و مادر بزرگ  پدری او رقيه حمزه می باشد. او دارد دو خواهر به نام: مائده و دينا.Page last modified