نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر ميثم بهرامي مشاهده ميثم بهرامي در شجره نامه مشاهده ميثم بهرامي در شجره نامه

ميثم  دوازدهم فروردین 1363 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مسعود بهرامي و مادرش زهرا براتيان می باشد.  جد مادری او  حسين براتيان  و رقيه حمزه بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: محمد و مريم.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .

ميثم و همسرش ريحانه سادات سيدباقري

عکس های همسر / خانوادگی
ميثم و ريحانه سادات  به صورت شرعی و قانونی  دهم فروردین 1391 در اصفهانبوسیله آقاي سيد كمال الدين هاشمي ازدواج کردند.1  آنها دارند یک دختر به نام: ليانا.Page last modified