نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمد بهرامي مشاهده محمد بهرامي در شجره نامه مشاهده محمد بهرامي در شجره نامه

محمد  دوم اسفند 1367 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مسعود بهرامي و مادرش زهرا براتيان می باشد.  جد مادری او  حسين براتيان  و رقيه حمزه بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: ميثم و مريم.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .

محمد و همسرش بهاره قاسمي

عکس های همسر / خانوادگی

عکس های همسر / خانوادگی
محمد و بهاره  به صورت شرعی و قانونی  بیست و سوم اسفند 1393 در اصفهانبوسیله آقاي سيد کمال الدين هاشمي ازدواج کردند.1 Page last modified