نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مسعود بهرامي مشاهده مسعود بهرامي در شجره نامه مشاهده مسعود بهرامي در شجره نامه

مسعود  بیست و ششم مهر 1341 در اصفهان متولد شده است.1 
مسعود و همسرش زهرا براتيان

عکس های همسر / خانوادگی

عکس های همسر / خانوادگی
مسعود و زهرا  به صورت شرعی و قانونی  بیستم اسفند 1361 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1  آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: ميثم, محمد و مريم.Page last modified