نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سعيد براتيان مشاهده سعيد براتيان در شجره نامه مشاهده سعيد براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
سعيد  دهم شهریور 1356 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدعلي براتيان و مادرش فخري علي اکبري می باشد.  پدر بزرگش  حسين براتيان و مادر بزرگ  پدری او رقيه سلطان حمزه می باشد. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: اميرحسين, مليحه, سميه و هانيه.  او فرزند دوم از پنج فرزند می باشد .

سعيد و همسرش مرضيه اشرافي

سعيد و مرضيه  به صورت شرعی و قانونی  بیست و نهم دی 1384 در اصفهانبوسیله آقاي دکتر اسلامي ازدواج کردند.1 Page last modified