نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سعيد براتيان مشاهده سعيد براتيان در شجره نامه مشاهده سعيد براتيان در شجره نامه

سعيد  دهم شهریور 1356 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدعلي براتيان و مادرش فخري علي اکبري می باشد.  جد پدری اش   حسين براتيان و رقيه حمزه بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: اميرحسين, مليحه, سميه و هانيه.  او فرزند دوم از پنج فرزند می باشد .

سعيد و همسرش مرضيه اشرافي

سعيد و مرضيه  به صورت شرعی و قانونی  بیست و نهم دی 1384 در اصفهانبوسیله آقاي دکتر اسلامي ازدواج کردند.1 Page last modified