نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث هانيه براتيان مشاهده هانيه براتيان در شجره نامه مشاهده هانيه براتيان در شجره نامه

هانيه  چهارم مرداد 1366 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدعلي براتيان و مادرش فخري علي اکبري می باشد.  جد پدری اش   حسين براتيان و رقيه حمزه بود. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام: سعيد, اميرحسين, مليحه و سميه.  او فرزند آخر از پنج فرزند می باشد .

هانيه و همسرش مسيح انصاري

عکس های همسر / خانوادگی

عکس های همسر / خانوادگی
هانيه و مسيح  به صورت شرعی و قانونی  بیست و یکم مهر 1394 در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified