نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر امير براتيان مشاهده امير براتيان در شجره نامه مشاهده امير براتيان در شجره نامه

امير  هشتم فروردین 1364 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدعلي براتيان و مادرش فخري علي اکبري می باشد.  پدر بزرگش  حاج حسين براتيان و مادر بزرگ  پدری او رقيه سلطان حمزه می باشد. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: سعيد, مليحه, سميه و هانيه.  او فرزند دوم از پنج فرزند می باشد .

امير و همسرش نفيسه روانخواه

امير و نفيسه  به صورت شرعی و قانونی  سوم مرداد 1396 در اصفهانبوسیله آقاي احمدي ازدواج کردند.1 Page last modified