نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اميرحسين براتيان مشاهده اميرحسين براتيان در شجره نامه مشاهده اميرحسين براتيان در شجره نامه

اميرحسين  هشتم فروردین 1364 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدعلي براتيان و مادرش فخري علي اکبري می باشد.  پدر بزرگش  حسين براتيان و مادر بزرگ  پدری او رقيه سلطان حمزه می باشد. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: سعيد, مليحه, سميه و هانيه.  او فرزند دوم از پنج فرزند می باشد .

اميرحسين و همسرش نفيسه روانخواه

اميرحسين و نفيسه  به صورت شرعی و قانونی  سوم مرداد 1396 در اصفهانبوسیله آقاي احمدي ازدواج کردند.1 Page last modified