نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حجت آقا اسماعيلي مشاهده حجت آقا اسماعيلي در شجره نامه مشاهده حجت آقا اسماعيلي در شجره نامه

حجت  ششم بهمن 1349 در اصفهان متولد شده است.1 حجت و همسرش مليحه براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
حجت و مليحه  به صورت شرعی و قانونی  يازدهم مهر 1372 در اصفهانبوسیله حاج آقا خلدي ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: مهدي و غزاله.Page last modified