نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حجت آقااسماعيلي مشاهده حجت آقااسماعيلي در شجره نامه مشاهده حجت آقااسماعيلي در شجره نامه

حجت  ششم بهمن 1349 در اصفهان متولد شده است.1 حجت و همسرش مليحه براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
حجت و مليحه  به صورت شرعی و قانونی  يازدهم مهر 1372 در اصفهانبوسیله حاج آقا خلدي ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: مهدي و غزاله.Page last modified