نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

خانواده محمدعلي براتيان و فخري علي اکبري مشاهده محمدعلي براتيان و فخري علي اکبري در شجره نامه مشاهده محمدعلي براتيان و فخري علي اکبري در شجره نامه

محمدعلي و فخري  به صورت شرعی و قانونی  اردیبهشت 1352 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1  آنها دارند دو پسر و سه دختر  به نام: سعيد, اميرحسين, مليحه, سميه و هانيه.Page last modified