نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر احمد براتيان مشاهده احمد براتيان در شجره نامه مشاهده احمد براتيان در شجره نامه

احمد  هشتم اسفند 1334 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش شهيد محمدعلي براتيان و مادرش ربابه براتيان بود.  جد پدری اش   حسين براتيان و صغري براتيان بود.  جد مادری او  رضا براتيان  و صغري دهقان بود. او داشت دو برادر و پنج خواهر  به نام: محمدمهدي, محمدحسين, زهرا, عزت, طاهره, طيبه و فرزانه.

احمد و همسرش سهيلا شيخيان

احمد و سهيلا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهانبوسیله آقاي اکبر هادي ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر به نام: داوود و کورش.Page last modified