نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مرتضي تبريزنيا مشاهده مرتضي تبريزنيا در شجره نامه مشاهده مرتضي تبريزنيا در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
مرتضي  پانزدهم آذر 1320 در مشهد متولد شده است.1   او  در سن 66 سالگی    شانزدهم آذر 1386 در مشهد درگذشت.  او  شانزدهم آذر 1386 در مشهد- صحن جمهوري حرم امام رضابه خاک سپرده شد.2 1 

مرتضي و همسرش عزت براتيان

عکس های همسر / خانوادگی

عکس های همسر / خانوادگی
مرتضي و عزت  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.1   آنها داشتند چهار پسر و یک دختر  به نام: مسعود, سعيد, مجيد, محمد و پروين.Page last modified