نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمد تبريز نيا مشاهده محمد تبريز نيا در شجره نامه مشاهده محمد تبريز نيا در شجره نامه

محمد  هفدهم شهریور 1367 در مشهد متولد شده است.1  پدرش مرتضي تبريز نيا و مادرش عزت براتيان می باشد.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: مسعود, سعيد, مجيد و پروين.  او فرزند آخر از پنج فرزند می باشد .محمد و همسرش مينا اسماعيلي

محمد و مينا  به صورت شرعی و قانونی  هفتم شهریور 1393 ازدواج کردند.1 Page last modified