نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمد تبريز نيا مشاهده محمد تبريز نيا در شجره نامه مشاهده محمد تبريز نيا در شجره نامه

محمد در مشهد متولد شده است.1  پدرش مرتضي تبريز نيا و مادرش عزت براتيان می باشد.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: مسعود, سعيد, مجيد و پروين.


محمد و همسرش مينا

محمد و مينا  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.1 Page last modified