نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مجيد تبريز نيا مشاهده مجيد تبريز نيا در شجره نامه مشاهده مجيد تبريز نيا در شجره نامه

مجيد  اردیبهشت 1359 در مشهد متولد شده است.1  پدرش مرتضي تبريز نيا و مادرش عزت براتيان می باشد.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: مسعود, سعيد, محمد و پروين.  او فرزند دوم از پنج فرزند می باشد .

مجيد و همسرش منيره الهي


عکس های همسر / خانوادگی
مجيد و منيره  به صورت شرعی و قانونی  هجدهم تیر 1388 در مشهدبوسیله آقاي اکبر هادي ازدواج کردند.1  آنها دارند یک دختر به نام: ترنم.Page last modified