نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مجيد تبريز نيا مشاهده مجيد تبريز نيا در شجره نامه مشاهده مجيد تبريز نيا در شجره نامه

مجيد در مشهد متولد شده است.1  پدرش مرتضي تبريز نيا و مادرش عزت براتيان می باشد.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: مسعود, سعيد, محمد و پروين.


مجيد و همسرش منيره الهي

مجيد و منيره  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: ترنم.Page last modified