نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سعيد تبريز نيا مشاهده سعيد تبريز نيا در شجره نامه مشاهده سعيد تبريز نيا در شجره نامه

سعيد  اول آذر 1353 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مرتضي تبريز نيا و مادرش عزت براتيان می باشد.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: مسعود, مجيد, محمد و پروين.  او فرزند دوم از پنج فرزند می باشد .
سعيد و همسرش نرگس عبداللهي

سعيد و نرگس  به صورت شرعی و قانونی سال 1387 در مشهد ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: محمد و سارا.Page last modified