نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سعيد تبريز نيا مشاهده سعيد تبريز نيا در شجره نامه مشاهده سعيد تبريز نيا در شجره نامه

سعيد در مشهد متولد شده است.1  پدرش مرتضي تبريز نيا و مادرش عزت براتيان می باشد.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: مسعود, مجيد, محمد و پروين.


سعيد و همسرش نرگس عبداللهي

سعيد و نرگس  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: محمد و سارا.Page last modified