نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث صغري براتيان مشاهده صغري براتيان در شجره نامه مشاهده صغري براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
صغري  اول فروردین 1283 در اصفهان متولد شده است.1   او  در سن 78 سالگی    پنجم دی 1361 در اصفهان درگذشت.  او  پنجم دی 1361 در تخت فولاد- تکيه روضاتي- قبر شماره 4250به خاک سپرده شد.2 2 

صغري و همسرش حسين براتيان

عکس های همسر / خانوادگی

عکس های همسر / خانوادگی
صغري و حسين  به صورت شرعی و قانونی سال 1290 در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند سه پسر و سه دختر  به نام: شکرالله, محمدعلي, عباسعلي, کشور سلطان, فاطمه و سکينه.Page last modified