نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث پروين تبريز نيا مشاهده پروين تبريز نيا در شجره نامه مشاهده پروين تبريز نيا در شجره نامه

پروين  بیست و یکم آبان 1355 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مرتضي تبريز نيا و مادرش عزت براتيان می باشد.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد چهار برادر به نام: مسعود, سعيد, مجيد و محمد.  او فرزند سوم از پنج فرزند می باشد .
Page last modified