نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مسعود تبريز نيا مشاهده مسعود تبريز نيا در شجره نامه مشاهده مسعود تبريز نيا در شجره نامه

مسعود  نهم اردیبهشت 1352 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مرتضي تبريز نيا و مادرش عزت براتيان می باشد.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: سعيد, مجيد, محمد و پروين.  او فرزند اول از پنج فرزند می باشد .

مسعود و همسرش نيره خمسه

مسعود و نيره  به صورت شرعی و قانونی  يازدهم آذر 1384 در اصفهانبوسیله آقاي جانثاري ازدواج کردند.1   آنها دارند دو دختر به نام: آوا و آرنيکا.Page last modified