نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مسعود تبريز نيا مشاهده مسعود تبريز نيا در شجره نامه مشاهده مسعود تبريز نيا در شجره نامه

مسعود در مشهد متولد شده است.1  پدرش مرتضي تبريز نيا و مادرش عزت براتيان می باشد.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: سعيد, مجيد, محمد و پروين.


مسعود و همسرش نيره خمسه

مسعود و نيره  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو دختر به نام: آوا و آنيکا.Page last modified