نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدحسين براتيان مشاهده محمدحسين براتيان در شجره نامه مشاهده محمدحسين براتيان در شجره نامه

محمدحسين  هشتم تیر 1330 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش شهيد محمدعلي براتيان و مادرش ربابه براتيان بود.  جد پدری اش   حسين براتيان و صغري براتيان بود.  جد مادری او  رضا براتيان  و صغري دهقان بود. او داشت دو برادر و پنج خواهر  به نام: مهدي, احمد, زهرا, عزت, طاهره, طيبه و فرزانه.

محمدحسين و همسرش مارگارت براتيان

محمدحسين و مارگارت  به صورت شرعی و قانونی  دوازدهم فروردین 1371 در اصفهانبوسیله آقاي طبرسي ازدواج کردند.  آنها دارند یک دختر به نام: وکتوريا.Page last modified