نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث وکتوريا براتيان مشاهده وکتوريا براتيان در شجره نامه مشاهده وکتوريا براتيان در شجره نامه

وکتوريا  بیست و یکم آبان 1371 در آمريكا- ايالت ماساچوست متولد شده است.1  پدرش محمدحسين براتيان و مادرش مارگارت براتيان می باشد.  جد پدری اش   شهيد محمدعلي براتيان و ربابه براتيان بود.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified