نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مهدي براتيان مشاهده مهدي براتيان در شجره نامه مشاهده مهدي براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
مهدي  بیستم بهمن 1325 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش شهيد محمدعلي براتيان و مادرش ربابه براتيان بود.  جد پدری اش   حسين براتيان و صغري براتيان بود.  جد مادری او  رضا براتيان  و صغري دهقان بود. او داشت دو برادر و پنج خواهر  به نام: محمدحسين, احمد, زهرا, عزت, طاهره, طيبه و فرزانه.  او  به علت سرطان در سن 70 سالگی    سوم فروردین 1396 در اصفهان درگذشت.  او  چهارم فروردین 1396 در باغ رضوان- قطعه 22 ايثارگران- بلوك 14- رديف 14- شماره 23به خاک سپرده شد.2 1 مهدي و همسرش رضوان الهي

مهدي و رضوان  به صورت شرعی و قانونی  سيزدهم دی 1363 در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک دختر به نام: مژده.Page last modified