نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فرزانه براتيان مشاهده فرزانه براتيان در شجره نامه مشاهده فرزانه براتيان در شجره نامه

فرزانه  پانزدهم شهریور 1341 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش شهيد محمدعلي براتيان و مادرش ربابه براتيان بود.  جد پدری اش   حسين براتيان و صغري براتيان بود.  جد مادری او  رضا براتيان  و صغري دهقان بود. او داشت سه برادر و چهار خواهر  به نام: مهدي, محمدحسين, احمد, زهرا, عزت, طاهره و طيبه.فرزانه و همسرش اصغر الهي

عکس های همسر / خانوادگی
فرزانه و اصغر  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: احسان و شيما.Page last modified