نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث شيما الهي مشاهده شيما الهي در شجره نامه مشاهده شيما الهي در شجره نامه

شيما  سيزدهم مهر 1367 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر الهي و مادرش فرزانه براتيان می باشد.  جد پدری اش   غلامحسين الهي و سکينه براتيان بود.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد یک برادر به نام: احسان.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .


شيما و همسرش محمد دايي محمد

عکس های همسر / خانوادگی
شيما و محمد  به صورت شرعی و قانونی  پنجم آذر 1387 در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified