نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث شيما الهي مشاهده شيما الهي در شجره نامه مشاهده شيما الهي در شجره نامه

شيما در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر الهي و مادرش فرزانه براتيان می باشد.  جد پدری او   غلامحسين الهي و سکينه براتيان بود.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد یک برادر به نام: احسان.


شيما و همسرش محمد دايي محمد

شيما و محمد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified