نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر احسان الهي مشاهده احسان الهي در شجره نامه مشاهده احسان الهي در شجره نامه

احسان  هجدهم آذر 1361 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر الهي و مادرش فرزانه براتيان می باشد.  جد پدری اش   غلامحسين الهي و سکينه براتيان بود.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: شيما.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .


احسان و همسرش سمانه سادات بهشتي

احسان و سمانه سادات  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: اميرعلي.Page last modified