نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر احسان الهي مشاهده احسان الهي در شجره نامه مشاهده احسان الهي در شجره نامه

احسان در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر الهي و مادرش فرزانه براتيان می باشد.  جد پدری او   غلامحسين الهي و سکينه براتيان بود.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: شيما.


احسان و همسرش ثمانه بهشتي

احسان و ثمانه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: اميرعلي.Page last modified