نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سکينه براتيان مشاهده سکينه براتيان در شجره نامه مشاهده سکينه براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
سکينه  هشتم مرداد 1314 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسين براتيان و مادرش صغري براتيان بود.  جد پدری اش   نادعلي براتيان و فاطمه براتيان بود. او داشت سه برادر و دو خواهر  به نام: شکرالله, محمدعلي, عباسعلي, کشور سلطان و فاطمه.  او فرزند دوم از شش فرزند بود .  او  به علت سکته در سن 75 سالگی    بیست و یکم دی 1389 در اصفهان درگذشت.  او  بیست و دوم دی 1389 در باغ رضوان- قطعه 34- بلوك 3- رديف 13- شماره 11به خاک سپرده شد.2 1 


سکينه و همسرش غلامحسين الهي

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
سکينه و غلامحسين  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.3   آنها داشتند یک پسر و چهار دختر  به نام: اصغر, عزت, عصمت, شهناز و رضوان.Page last modified