نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر غلامحسين الهي مشاهده غلامحسين الهي در شجره نامه مشاهده غلامحسين الهي در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
غلامحسين  سيزدهم خرداد 1312 در اصفهان متولد شده است.1   او  به علت سکته در سن 70 سالگی    بیست و نهم اسفند 1382 در اصفهان درگذشت.  او  بیست و نهم اسفند 1382 در باغ رضوان- قطعه 34- بلوك 3- رديف 12- شماره 12به خاک سپرده شد.2 1 

غلامحسين و همسرش سکينه براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
غلامحسين و سکينه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.3   آنها داشتند یک پسر و چهار دختر  به نام: اصغر, عزت, عصمت, شهناز و رضوان.Page last modified